תמונה של המוצר: אפוגל

אפוגל

מק"ט:

  • חלק א - 649-051

  • חלק ב - 649-052

תכונות המוצר:

צבע יסוד אפוקסי פוליאוריתן דו-רכיבי (א'+ב') המצטיין בהתחברותו לגלוון. משמש כצבע יסוד למתכת מגולוונת ומתכת ברזלית לפני צבעים סינטטים (כגון: עליון סופר עמיד),
אפוקסיים ופוליאוריתנים (כגון: טמגלס
 

תכונות

כושר כיסוי

6.3
6.3 מ"ר/ק"ג

גדלי אריזות

דוא''ל
<%=singleProduct.productName %> תמונת המוצר

אפוגל

מק"ט: חלק א 649-051 חלק ב 649-052

תכונות המוצר:

צבע יסוד אפוקסי פוליאוריתן דו-רכיבי (א'+ב') המצטיין בהתחברותו לגלוון. משמש כצבע יסוד למתכת מגולוונת ומתכת ברזלית לפני צבעים סינטטים (כגון: עליון סופר עמיד),
אפוקסיים ופוליאוריתנים (כגון: טמגלס
 

ברק

זמן ייבוש

ייבוש למגע:

המתנה בין שכבות :

ייבוש סופי:

כושר כיסוי

6.3 מ"ר/ק"ג

גוונים

*0+

גדלי אריזות

   

תו תקן