מדיניות מערכת משולבת (איכות, בטיחות וגהות ואיכות הסביבה)

הנהלת החברה שמה לעצמה למטרה לפעול עפ”י עקרונות המערכת המשולבת לניהול איכות, בטיחות, גהות תעסוקתית ואיכות הסביבה בהתאמה לדרישות התקנים OHSAS 18001 ,ISO 14001 ,ISO 9001 ולהטמיע עקרונות אלו בכל רובדי החברה.

לצפייה בתווי תקן איזו לחץ כאן:
ISO 9001

ISO14001

ISO18001

לצפייה במדיניות חטיבת הצבע לחץ כאן

לצפייה במדיניות חטיבת הבנייה לחץ כאן

לצפייה בתו פלטינה לחץ כאן

לצפייה בתו יהלום לחץ כאן